Fejlmelding

 

Det er vigtigt, at foretage fejlmelding hurtigst muligt, når der konstateres fejl.

 
Ved fejl på antennesignal og internet er det en god ide, at kontakte et medlem af bestyrelsen.
I mange tilfælde kan vi vejlede dig i, hvad du selv kan gøre eller møde op hos dig efter aftale.
 
Ellers skal du foretage fejlmelding til Dansk Kabel TV
på telefon nummer: 98 14 40 44.
 
Ved fejl på mobiltelefon, skal du kontakte YouSee
på telefon nummer: 70704040.