Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kassereren, den 1. juni og 1. december i et kalenderår.

Genåbning sker efter gældende regler.

NB! signalet afbrydes den dato opsigelsen træder i kraft.

/kassereren