Vadum Antenneforening

Velkommen til foreningens hjemmeside

Copyright © 2018 - alle rettigheder forbeholdes.

Fraflytning

Ved salg/flytning af ejendom/lejlighed
  • meddeles skriftligt til VAF’s kasserer (Internet og IP-telefon meddeles til youSee).
  • refusion af betalte programudgifter m.m. foretages imellem sælger/fraflytter og køber/indflytter.
Ejerforhold: tilslutningen tilhører parcellen
  • ejeren er til enhver tid pligtig til, at betale programafgifter m.m. efter valg af programpakke.
  • ved udlejning af ejendommen, er det ejeren af ejendommen der er ansvarlig for betaling af programudgifter m.m.

Sidste nyt

Tilslutning tiI VAF

Pris for tilslutningen etableres for kr. 2.495,00 - der skal desuden påregnes udgifter til gravearbejde.

Bredbåndsabonnement er inklusiv sikkerhedspakke.


 Den 8.  feb. kl. 01:00 starter en omlægning af progamfladen der vil være fuldført i løbet af den 8. feb.

/bestyrelsen i Vadum Antenneforening


Information

Opkrævninger, sker halvårlig.

  • Pakkevalg opad i løbet af halvåret, er "gratis".
  • Pakkevalg nedad i løbet af halvåret, er ikke muligt.
  • Alle opadgående pakkevalg ved halvårsskiftet, er gratis.
  • Alle nedadgående pakkevalg ved halvårsskiftet - kr. 400,00

Kontakt kassereren

 
+45 26 16 17 86
 
Kasserer John Andersen
Nervøsvej 62
9430 Vadum