Vadum Antenneforening

Velkommen til foreningens hjemmeside

Copyright © 2017 - alle rettigheder forbeholdes.

Fraflytning

Ved salg/flytning af ejendom/lejlighed
  • meddeles skriftligt til VAF’s kasserer (Internet og IP-telefon meddeles til youSee).
  • refusion af betalte programudgifter m.m. foretages imellem sælger/fraflytter og køber/indflytter.
Ejerforhold: tilslutningen tilhører parcellen
  • ejeren er til enhver tid pligtig til, at betale programafgifter m.m. efter valg af programpakke.
  • ved udlejning af ejendommen, er det ejeren af ejendommen der er ansvarlig for betaling af programudgifter m.m.

Tilbud om tilslutning

     Succes'en fortsætter!

Bliv tilsluttet Vadum Antenneforening for halv pris - kr. 2.995,00 inkl. moms, og få muligheden for TV og Bredbånd m.m. leveret af youSee.

Perioden løber året ud (2017), og er til nye medlemmer der umiddelbart kan tilsluttes foreningens eksisterende anlæg.

Kontakt Vadum Antenneforening på tlf. 98 27 17 86 for yderligere oplysninger eller kontakt kassereren med en mail her på hjemmesiden.

 

Bestyrelsen i Vadum Antenneforening


Information

Opkrævninger, sker halvårlig.

  • Pakkevalg opad i løbet af halvåret, er "gratis".
  • Pakkevalg nedad i løbet af halvåret, er ikke muligt.
  • Alle opadgående pakkevalg ved halvårsskiftet, er gratis.
  • Alle nedadgående pakkevalg ved halvårsskiftet - kr. 400,00

Kontakt kasseren

 
+45 26 16 17 86
 
 
Kasserer John Andersen
Nervøsvej 62
9430 Vadum